Конопено масло – как то си взаимодейства с различните видове лекарства

Намирате се тук:
Необходимо време за прочитане: 8 мин

Мнозина смятат, че CBD конопеното масло е безобидно, но все пак то си взаимодейства с някои лекарства. В момента CBD конопеното масло се радва на огромна популярност, тъй като има изключителни ползи за здравето. Хора на различна възраст използват конопено масло със CBD, за да се справят със сериозни диагнози като епилепсия, болест на Паркинсон или химиотерапия, както и за проблеми с психичното здраве като тревожност, депресия и пристрастяване. Канабидиолът (CBD) е втората най-популярна непсихоактивна съставка в конопа, която въздейства цялостно на здравето и благосъстоянието. Намира широко приложение и можете да я откриете в продукти от ежедневието – от козметика до чай. Успокоява и има антиейджинг ефекти. CBD определено действа и ако го приемате под една или друга форма, е много важно да разберете предварително дали и как си взаимодейства с други лекарства.

Взаимодействие на CBD с лекарства: Ролята на цитохром P450

Съществува научна концепция, според която грейпфрутът (и в по-малка степен горчивите портокали, помелото и лайма) си взаимодейства с някои лекарства за вътрешен прием. Това е свързано с факта, че канабидиолът, грейпфрутът и повече от половината фармацевтични лекарства в света се метаболизират в черния дроб. Ензимите, известни като цитохром Р450, са отговорни за разграждането на токсините, които се отделят чрез урината. По данни от книгата „Healing with CBD“ тези ензими се използват за метаболизиране на 60% от лекарствата.

Ако няколко лекарства използват пътя на цитохром 450 едновременно, те започват да си взаимодействат. Всъщност, едното може да потиска или изостря метаболизирането на другото. Това означава, че лекарство с подобен начин на действие като конопено масло, може да попречи на приетите лекарства да работят ефективно. Освен това, колкото повече лекарства добавяте, толкова по-сложни стават взаимодействията, тъй като много лекарства се конкурират да се метаболизират от същата система от ензими.

Установено е, че канабидиолът, който използва пътя на цитохром Р450, е мощен инхибитор (потиска действието) на други лекарства. Когато се приема с конкуриращи се лекарства, канабидиолът се бори да бъде метаболизиран първи, принуждавайки по-леките лекарства да чакат своя ред и често може да намали тяхната ефективност. Ето защо CBD е подобен на грейпфрута – той също може да предотврати метаболизирането на лекарствата, използващи пътя на цитохром 450.

Преди да изпаднете в паника, е важно да запомните, че медицината проучва тези лекарствени взаимодействия дълго време, защото е важно пациентът да получи „ефективна доза” за лечение на своето заболяване. Една от основните задачи на вашия лекар, когато предписва много и различни лекарства, е да обърне специално внимание на това как медикаментите ще си взаимодействат. След това той може да гарантира, че пациентът се лекуват правилно, като взема предвид възможните лекарствени взаимодействия и коригира дозата.

Списък на лекарствата, с които си взаимодейства CBD

В книгата „Healing with CBD“ на този проблем има посветена цяла глава. Авторите изброяват видовете лекарства, които също използват ензимната система на цитохром P450 и потенциално могат да си взаимодействат със CBD. Те включват:

 • инхибитори на HMG CoA
 • стероиди
 • блокери на калциевите канали
 • антихистамини
 • прокинетици
 • антивирусни препарати за HIV
 • имуномодулатори
 • антиаритмични лекарства
 • анестезиологични лекарства
 • антиепилептици
 • бета-блокери
 • инхибитори на протонната помпа
 • нестероидни противовъзпалителни средства
 • ангиотензин-2 рецепторни блокери
 • перорални хипогликемични средства
 • сулфанилурейни препарати

CBD влияе ли на антибиотиците?

За съжаление, няма еднозначен отговор. От една страна книгата „Healing with CBD“ казва да, антибиотиците също използват ензима цитохром P450, така че може да има потенциално взаимодействие. От друга страна, д-р Тишлер казва, че не е виждал проблеми с антибиотици. Ако пиете антибиотици, докато приемате CBD конопено масло ежедневно, е добра идея да кажете на лекаря си, за да може да коригира дозата ви.

конопено масло

CBD взаимодейства ли си с химиотерапията?

Интересното е, че CBD може да взаимодейства с химиотерапията, но не по същия начин, по който CBD взаимодейства с много от другите лекарства от посочения списък. „Изглежда, че канабидиолът може да си взаимодейства [с химиотерапията], но това е по-скоро в положителен, отколкото в отрицателен аспект“, казва д-р Тишлер. „Интересни са данните, предполагащи, че CBD в много високи дози повлиява положително лъчетерапията.“

CBD взаимодейства ли си с антидепресанти или лекарства за тревожност?

Не съществува ясен отговор на този въпрос. Според книгата „Healing with CBD“ антидепресантите, невролептиците и бензодиазепините като Klonopin използват ензима цитохром P450 и поради това е възможно да има взаимодействие. Въпреки това според д-р Тишлер „[CBD] не изглежда да взаимодейства с антидепресанти или лекарства срещу тревожност“. Така че отново е важно да говорите с лекаря или психиатъра си, ако приемате тези лекарства едновременно със CBD.

CBD взаимодейства ли си с лекарствата за разреждане на кръвта?

Това е важно, защото отговорът е „да“. Д-р Тишлер ни казва, че „някои разредители на кръвта са проблемни, по-специално Варфарин и Клопидигрел (Plavix). Така че, ако ви предпишат едно от тези лекарства, не трябва да приемате канабидиол ежедневно без да се консултирате с вашия лекар или фармацевт. Д-р Тишлер посочва също, че няма проблем други лекарства за разреждане на кръвта като „Хепарин и инхибитори на фактор Ха” да се комбинират с канабидиол.

CBD взаимодейства ли си с ибупрофен?

Засега няма точни сведения дали CBD конопеното масло си взаимодейства с ибупрофен. Според „Healing with CBD“ нестероидните и противовъзпалителни лекарства използват ензимната система на цитохром Р450. Но в същото време д-р Тишлер  казва, че не му е известно някакво взаимодействие между тях. Ако приемате редовно нестероидни и противовъзпалителни лекарства заедно със CBD, трябва да говорите с лекаря си за потенциални взаимодействия.

Взаимодействие на конопено масло с лекарства за външно приложение

Дали е безопасно да се използват едновременно CBD и лекарства за външно приложение като балсами, мехлеми, кремове? Според д-р Тишлер не би трябвало да има проблем. Лекарствата за външно приложение не влияят на P450. Тъй като се прилагат върху кожата, а не се приемат вътрешно, те не взаимодействат със същия път на цитохром 450 в черния дроб.

Взаимодейства ли конопено масло с алкохола?

Смесването на алкохол с което и да е лекарство не е добра идея. А смесването му с някои лекарства (по-специално опиоиди и депресанти на централната нервна система като бензодиазепини, барбитурати и лекарства за сън) може да се окаже фатално. Но какво да кажем за алкохола и конопа? Спор няма, канабисът и алкохолът са известна комбинация. Но какво показват изследванията? Добре ли е да се смесват тези две вещества?
Заключението въз основа на наличните изследвания подлежи на интерпретация и лични предубеждения. Едни и същи проучвания могат да се тълкуват положително или отрицателно в зависимост от гледната точка. От една страна, проучванията дават убедителни доказателства, че алкохолът повишава нивата на THC в кръвта (въпреки че няма доказателства за обратното, че THC повишава нивата на алкохол в кръвта). От друга страна, някои изследвания сочат, че хората консумират по-малко алкохол, когато употребяват канабис. Тези две констатации не са взаимно изключващи се. Всъщност те имат смисъл. Ако THC реагира на алкохола чрез усилване на желаните ефекти върху настроението, тогава човек ще се нуждае от по-малко алкохол.

Проучване сред мъже и жени, публикувано от американския Национален институт за злоупотреба с наркотици (NIDA), в което изследват разликите в модела на потребление в три различни среди (при наличие само на алкохол, при наличие само на канабис, при наличие и на двете вещества)
се откри, че:
• 14 от 16 човека са пили значително по-малко алкохол, когато са били налични алкохол и канабис (в сравнение с наличие само на алкохол)
• 12 от 16 човека са консумирали повече канабис, когато са били налични и двете вещества (в сравнение с това, когато е наличен само канабис)
Когато хората имат достъп и до двете вещества, моделите им на консумация се променят и те пушат повече, но пият по-малко!

конопено cbd масло

Комбиниране на алкохол и конопено масло

Алкохолът и марихуаната се консумират от дълги години и ефектите от комбинирането им са добре известни. Това, което по-малко знаят хората, са ефектите от комбинирането на алкохол и канабидиол.
Алкохолът зависи от няколко различни метаболитни пътища в човешкото тяло, като основните ензими са:
• Алкохол дехидрогеназа (ADH)
• Алдехид дехидрогеназа (ALDH)
• CYP450 (по-специално CYP2E1)
При хора, които пият само от време на време, ADH и ALDH се справят с цялото натоварване на метаболизиращия етанол. Въпреки това при пиене на алкохол (или по време на редовна консумация на алкохол) CYP450 се включва, за да подпомогне претоварените пътища ADH и ALDH.

Ето някои интересни факти за алкохола и CBD конопеното масло:
• CB1 рецепторът е важен участник в подсилващите и мотивиращите качества на алкохола.
• Комбинирането на алкохол и CBD води до значително по-ниски нива на алкохол в кръвта.
• CBD намалява усилването, мотивацията и рецидивите на алкохол.
• CBD предпазва черния дроб от увреждания, причинени от употреба на алкохол.
• CBD предпазва от невродегенерация, предизвикана от алкохол.
• CBD намалява индуцираната от алкохол чернодробна стеатоза, метаболитна дисрегулация, възпаление и неутрофилно-медиирано увреждане.
• Канабиноидите имат ефект върху почти всички ензими, отговорни за метаболизирането на алкохола.
• Агонистите на рецепторите на CB1 (THC) насърчават консумацията на алкохол, докато антагонистите на CB1 рецепторите (CBD) го намаляват.
Въпреки че фармакокинетиката на алкохола и CBD все още не са добре разбрани, това, което знаем, е че CBD потиска ензимната система CYP450 и тази система играе значителна роля в алкохолния метаболизъм.
Освен това, както се открива при мишки, CBD променя нивата на ADH и ALDH в различна степен.
Важно е да сте внимателни и предпазливи, когато смесвате CBD и алкохол.

Кофеин и CBD

Кофеинът е най-известното и най-често консумирано психоактивно вещество в света. Кой не пие кафе дори и от време на време? Оказва се, че кофеинът и канабидиолът много добре се комбинират.
По структурата на молекулата си кофеинът е много подобен на аденозин, съединение, произвеждано в нашите тела, което активира A2a рецепторите. Кофеинът се свързва с A2a рецепторите, като инхибира обратното приемане на аденозин. Когато аденозинът се свързва с A2a рецептора, резултатът е това, което обикновено е известно като ефект на „почивка и усвояване“. Следователно блокирането на аденозина от свързването води до разширяване на съдовете, което увеличава яснотата и бдителността.

CBD конопеното масло също е частичен агонист на A2a рецептора. Когато комбинираме кофеин и CBD, аденозинът се блокира навсякъде, което води не само до повече стимулация, но и намалена тревожност (поради ефектите на CBD върху други невротрансмитери).
Трябва да се отбележи, че тези ефекти зависят от количеството CBD. Високите количества CBD причиняват сънливост и успокояване.
Кофеинът се метаболизира от ензим CYP450, по-специално CYP1A2. Тъй като CBD потиска ензимната система CYP450, настъпва забавена отделяне на кофеина от организма. Това означава, че ефектът на кофеина ще бъде по-продължителен. Това има добра и лоша страна.

Добрата е, че CBD конопеното масло и кофеинът в комбинация ще предизвикат по-продължително действие през целия ден на сутрешната ви чаша кафе, а не само няколко часа. Лошата страна е, че лесно може да се прекали и това да попречи на съня, когато искате да заспите.
Като имате предвид тази информация, бъдете предпазливи при смесването на кофеин и CBD.

Може ли CBD конопеното масло да пристрастява?

Един от най-често срещаните въпроси, които получаваме от клиенти, е: Мога ли да се пристрастя към CBD конопеното масло? Отговорът зависи от това какво имате предвид под „пристрастяване“. Ако разглеждаме химическото въздействие на CBD маслото, отговорът е не – канабидиолът не е физически пристрастяващ, както кокаина, алкохола или други наркотици. CBD маслото не предизвиква физически кризи, когато спрете да го използвате. Дори в момента CBD конопеното масло се изследва като потенциален инструмент в борбата срещу наркотичната зависимост.
Хората могат да се пристрастят към почти всичко, включително към спорт, музика, секс и храна. По същия начин може да се чувстват добре под въздействието на CBD и да се наричат пристрастени, но те не са пристрастени в смисъла на „зависими“.

Тъй като CBD конопеното масло може да промени основните чернодробни ензими, от решаващо значение е да си направите изследвания и да поговорите с вашия лекар, за да разберете как най-добре да консумирате конопено масло според вашия случай. Информираността е най-силното ви оръжие, за да вървите напред.

Как да говоря с лекаря си за CBD?

Важно е да поговорите с лекаря си за приемането на CBD в комбинация с предписаните ви лекарства. Когато ви предписва лекарства, той трябва да знае какви добавки използвате, за да избегнете вредни взаимодействия или неефективни дози.

„Мисля, че е важно да разговаряте с лекаря си за всички вещества и лекарства, които използвате“, казвя д-р Тишлер. „Има много лекарства с привидно безвредни съставки, които се продават свободно по аптеките, които обаче могат да взаимодействат с канабиса. Много е важно вашият лекуващ лекар да знае какво приемате, за да се погрижи ефективно за вас.“

Разбираме, че може да ви е трудно да обсъждате този въпрос с лекаря си, но това е важно. Ако при никакви обстоятелства не можете да говорите с настоящия си лекар, намерете лекар, който използва канабидиол в практиката си.

CBD помага на хората по целия свят, като с негова помощ те спират приема на по-силни лекарства, отпускани по лекарско предписание. Но въпреки че CBD е „нетоксично“ и има много леки или никакви странични ефекти, все пак може да взаимодейства с другите ви лекарства. Говорете с вашия лекар преди да започнете да приемате CBD, докато приемате лекарства по лекарско предписание.

Как да разберете дали вашето лекарство си взаимодейства със CBD? 

Според наскоро издадената книга „How Cannabidiol Can Transform Your Health Without the High“ на Айлийн Конечни и Лорън Уилсън най-лесният начин да се разбере дали CBD взаимодейства с вашето лекарство е, ако са ви казали да избягвате грейпфрут, докато приемате предписаните ви лекарства. Авторите обясняват: „CBD взаимодейства с лекарствата по същия начин, както и грейпфрутът, само че при него ефектът е много по-силен. Трябва да знаете, че това може да представлява проблем за вас.“

Източници

https://herb.co/learn/cbd-drug-interactions/

https://cbdoilreview.org/cbd-cannabidiol/cbd-p-450-enzyme/

Position Project CBD FDA

Devitt-Lee: CBD-Cytochrome Interactions: Role of Cytochrome P450

TE Gaston Bebin EM, GR, Cutter, Y. Liu, JP Szaflarski :: Interactions between cannabidiol and commonly used Antiepileptic drugs.

A.Geffrey, S. Pollack, P .. Bruno, E .. Thiele: Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy

Kossen: How Does Cannabis Interact With Other Drugs?

https://www.umj.com.ua/article/105072/vzaimodejstvie-grejpfruta-s-lekarstvennymi-preparatami

Статията беше ли ви полезна?
Не харесвам 0